Diensten

Waardebepaling

Een correcte waardebepaling van uw woning is belangrijk. Een correcte prijs geeft vertrouwen en zorgt meestal voor een vlotte verkoop. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag voor het bepalen van een juiste waarde. Contacteer ons en wij komen vrijblijvend bij u langs !

Zoekopdracht

De beslissing om een woning te verwerven is geen evidente keus. Wij als makelaar willen u hier graag bij helpen. Schrijf in voor uw zoekopdracht ! Zo krijgt u als eerste de informatie over wat er te koop komt en komt u zelden te laat !

Overlijdensverzekering koper

Deze verzekering beschermt je in de periode tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en het verlijden van de authentieke akte van aankoop voor de notaris, in geval van overlijden. Tussen die twee momenten verlopen er over het algemeen vier maanden. In die tijd kan er veel gebeuren. Stel dat je komt te overlijden, dan zijn je erfgenamen wettelijk verplicht om de aankoop van de woning verder uit te voeren, m.a.w. zij moeten alle kosten die verbonden zijn aan de aankoop dragen. Met deze gratis verzekering bescherm je eigenlijk je erfgenamen. Zij moeten na je overlijden niet de kosten voor de woning betalen. De verzekering komt hierin tussen.

Het overlijden moet het gevolg zijn van een plotseling en ongewild ongeval. Ziekte en zelfmoord zijn uitgesloten.

Het verzekerde bedrag dekt de aankoopprijs, verhoogd met de kosten en de honorarium- en overdrachtsrechten. De bedragen die reeds vóór het overlijden werden gestort aan de verkoper, worden in mindering gebracht.

Het bedrag mag de 250.000 euro niet overschrijden. Indien dit wel het geval is, dan moeten de erfgenamen zelf het verschil bijdragen.

Deze verzekering is gratis voor de kopers: spreek er je “CIB-vastgoedmakelaar”, die tussenkomt bij de verkoop en de opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst zeker over aan.